నితిన్ లై టీజర్ ఎలా ఉంది ?
TOLLYWOOD
 TOPSTORY

నితిన్ లై టీజర్ ఎలా ఉంది ?

Murali R | Published:July 12, 2017, 12:00 AM IST
1) బాగుంది 

2) చాలా బాగుంది 

3) బాగోలేదు 

4) అస్సలు బాగోలేదు 

5) యావరేజ్ గా ఉంది

 
Comments

FOLLOW
 TOLLYWOOD