ఎన్టీఆర్ బిగ్ బాస్ షో ఎలా ఉంది ?
TOLLYWOOD
 TOPSTORY

ఎన్టీఆర్ బిగ్ బాస్ షో ఎలా ఉంది ?

Murali R | Published:July 17, 2017, 12:00 AM IST
1) బాగుంది
2) అట్టర్ ప్లాప్
3) యావరేజ్
4) తెలియదు
5) తెలుగు వాళ్లకు సూట్ కాదు
 Comments

FOLLOW
 TOLLYWOOD