2017 ఉత్తమ చిత్రం ఏది ?
TOLLYWOOD
 TOPSTORY

2017 ఉత్తమ చిత్రం ఏది ?

Murali R | Published:December 18, 2017, 6:58 AM IST
1) గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి 

2) ఫిదా 

3) మళ్ళీ రావా 

4) శతమానం భవతి 

5) గరుడ వేగ 

6) బాహుబలి 2

7) మహానుభావుడు 

8) అర్జున్ రెడ్డి 

9) నేనే రాజు నేనే మంత్రి 

10) ఘాజి

 Comments

FOLLOW
 TOLLYWOOD