రాజుగారి గది 2 హిట్ ఏ రేంజ్ హిట్ అవుతుంది ?
TOLLYWOOD
 TOPSTORY

రాజుగారి గది 2 హిట్ ఏ రేంజ్ హిట్ అవుతుంది ?

Murali R | Published:October 12, 2017, 3:01 PM IST
1) హిట్ 

2) బ్లాక్ బస్టర్ 

3) ప్లాప్ 

4) యావరేజ్ 

5) సూపర్ హిట్ 

 Comments

FOLLOW
 TOLLYWOOD