ఎన్టీఆర్ బిగ్ బాస్ షో హిట్ అవుతుందా ?
TOLLYWOOD
 TOPSTORY

ఎన్టీఆర్ బిగ్ బాస్ షో హిట్ అవుతుందా ?

Murali R | Published:July 16, 2017, 12:00 AM IST
1)  హిట్ 

2) సూపర్ హిట్ 

3) ప్లాప్ 

4) తెలియదు 

5) యావరేజ్

 Comments

FOLLOW
 TOLLYWOOD