అరుదైన దృశ్యం…ఒకేవేదికపై బాబు, పవన్


రామోజీ రావు గారి మనవరాలి పెళ్లి వేడుకలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరియు పవన్ కళ్యాణ్ గార్ల అరుదయిన దృశ్యాన్ని కనులార క్రింద వీడియో ని క్లిక్ చేసి వీక్షించండి

అరుదైన దృశ్యం…ఒకేవేదికపై బాబు, పవన్